Wat is 'selectieve woningtoewijzing' ?

In ’s-Hertogenbosch kunt u in elke wijk fijn en plezierig wonen. Daar maken de gemeente en de woningcorporaties zich samen met andere instanties hard voor. Voor sommige wijken is daarom een brede veiligheids- en buurtaanpak opgesteld. Zo zorgen we ervoor dat elke Bosschenaar zich goed en veilig voelt in zijn of haar woning.

Onderdeel van de brede buurtaanpak is ‘selectieve woningtoewijzing’: bij sommige geadverteerde huurwoningen ziet u bij de omschrijving van de woning dat er aanvullende toewijzingseisen zijn en er een huisvestingsvergunning nodig is. Hiervoor wordt onderzoek op basis van politiegegevens uitgevoerd naar u en alle personen ouder dan 16 jaar die op het adres gaan wonen. Daarnaast wordt in een aantal buurten gekeken naar de bron van uw inkomen als huishouden.

 Wat moet ik doen?

Als u aan de passendheidscriteria voldoet en u de woning geaccepteerd heeft, dan vraagt u via de woningcorporatie een huisvestigingsvergunning aan en geeft u toestemming voor het bijbehorende onderzoek. De corporatie verzoekt de gemeente om een onderzoek te beginnen. De gemeente vraagt vervolgens aan de politie of u (en alle personen van ouder dan 16 jaar die ook op het adres komen te wonen) in het verleden herhaaldelijk voor overlast heeft gezorgd of dat u zich heeft misdragen. De gemeente geeft op basis van het onderzoek een positieve of negatieve “woonverklaring” af. Dit bepaalt of u de woning krijgt of niet en of er nog aanvullende voorschriften worden gesteld. Met een positieve woonverklaring (al dan niet met voorschriften) krijgt u een huisvestingsvergunning en kunt u met de corporatie een huurovereenkomst afsluiten.

Geregeld via de wet

De gemeente heeft toestemming van het ministerie gekregen om de maatregel selectieve woningtoewijzing toe te passen. De regels zijn vastgelegd in een huisvestingsverordening. Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening ’s-Hertogenbosch 2017 vastgesteld.  Per 1 november 2017 is de nieuwe werkwijze met selectieve woningtoewijzing ingegaan.