Disclaimer

WoonService Regionaal besteedt uiterste zorg aan haar website en spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het is echter mogelijk dat sommige informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. WoonService Regionaal en de aangesloten corporaties aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. De informatie op de website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

WoonService Regionaal spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. WoonService Regionaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.