WoonService Regionaal

WoonService Regionaal is een coöperatie U.A.. Dit is een rechtspersoon en als zodanig zelfstandig drager van rechten en plichten. WoonService Regionaal heeft leden en een bestuur. De leden van WoonService Regionaal zijn:

BrabantWonen

JOOST

Mooiland

WoonZorg

Woonveste

Zayaz

Woningzoekenden vertegenwoordigd door SHP

De coöperatie heeft ten doel het verlenen van diensten ten behoeve van de leden. WoonService Regionaal is een coöperatie U.A.. Dit betekent dat leden niet aansprakelijk zijn voor een eventueel financieel tekort van de coöperatie. Leden kunnen toetreden en uittreding. Een verzoek wordt voorgelegd aan de leden. De leden benoemen een bestuurder. De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de coöperatie.  In de statuten worden de spelregels die gelden tussen de verschillende stakeholders vastgelegd. Voor wat betreft de praktische uitvoering van inschrijving en toekenning van woningen wordt gebruik gemaakt Algemene Voorwaarden WoonService.