Cookie statement

WoonService Regionaal en cookiegebruik
Wij informeren u graag over de manier waarop en waarom wij cookies gebruiken en welke rechten u daarbij heeft op woonserviceregionaal.nl. Leidend daarbij is voor ons de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit cookie statement kan van tijd tot tijd wijzigen. We adviseren u dan ook met enige regelmaat deze pagina te raadplegen.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek aan een website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur (uw computer tablet en/of mobiele telefoon) worden opgeslagen. De internetbrowser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Door het inzetten van cookies wordt het gebruik van de website voor u gemakkelijker en gebruiksvriendelijker. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert woonserviceregionaal.nl?
Woonserviceregionaal.nl gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de woningen waarop u reageert en de op de website ingevulde formulieren. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd als u niet ingeschreven of ingelogd bent als woningzoekenden. Als u wel ingeschreven bent als woningzoekenden blijft de cookie bewaard als u bij uw inschrijving heeft aangegeven dat u graag ingelogd blijft.

Verwerking gegevens
Onze website verzamelt en verwerkt diverse persoonsgegevens van u en andere bezoekers. Woonserviceregionaal.nl verwerkt gegevens die een woningzoekende verstrekt bij inschrijving op de website. Daarnaast kan woningzoekende optioneel een zoekprofiel 'Mijn Zoekprofiel' invullen.
In het bijzonder is verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van woonserviceregionaal.nl.
  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten en het afwikkelen van hieraan gerelateerd betalingsverkeer.
  • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van strategische doeleinden, zoals marktanalyse en inzicht in wensen van woningzoekenden.
  • Het monitoren van bezoekgedrag op de website en mede op basis van de daardoor verkregen inzichten komen tot verbeteringen van de website.

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk voordat wij deze gebruiken.

Social Media
Op onze website wordt toegang geboden tot verschillende social media. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op deze website met anderen delen, dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst.

Gegevens beschikbaar stellen aan derden
Wij stellen geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze service van Google krijgt WoonService Regionaal inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan WoonService Regionaal de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. WoonService Regionaal kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte interne en externe veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Dit hebben wij intern gewaarborgd door per gebruiker beveiliging in te richten met een gebruikersnaam en wachtwoord, afgestemd op een ip-adres. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met één van de aangesloten corporaties. 

Aansprakelijkheid
Woonserviceregionaal.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens, indien deze door derden op illegale wijze (hacken) zijn verkregen.