Wat is 'passend toewijzen'?

Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De Woningwet 2015 geeft corporaties daar regels voor. Per 1 januari 2016 moeten corporaties 95 procent van de woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een huurwoning die past bij hun inkomen. Dat noemen we: passend toewijzen.

Met 'passend toewijzen' wil de overheid voorkomen dat mensen met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Wat betekent dat voor u?
Dat hangt van uw inkomensgroep af. Uw inkomen, de grootte van uw huishouden en uw leeftijd bepalen uw inkomensgroep.


De volgende inkomensgroepen komen niet meer in aanmerking voor een woning met een kale huur boven de € 650.43

Huishoudgrootte van 1 tot AOW leeftijd en inkomen t/m € 27.725,- per jaar.
Huishoudgrootte van 1 boven AOW leeftijd en inkomen t/m € 27.225,- per jaar.
Huishoudgrootte van 2 tot AOW en inkomen t/m € 37.625,- per jaar.
Huishoudgrootte van 2 boven AOW en inkomen t/m € 36.675,- per jaar.
De volgende inkomensgroepen komen niet meer in aanmerking voor een woning met een kale huur boven de € 693,60

Huishoudgrootte van 3 of meer tot AOW en inkomen t/m € 37.625,- per jaar.
Huishoudgrootte van 3 of meer boven AOW en inkomen t/m € 36.675,- per jaar.