Sanctiebeleid

Het sanctiebeleid van WoonService Regionaal


De woningcorporaties die samenwerken in WoonService Regionaal werken met één gezamenlijk sanctiebeleid voor huurders en woningzoekenden die zich ernstig misdragen. Hieronder leggen we uit hoe het werkt.

Tijdelijke uitsluiting

Als u als huurder of woningzoekende aantoonbaar ernstige overlast of schade veroorzaakt, wordt u voor de duur van drie jaar uitgesloten als huurder of medehuurder bij de woningcorporaties die samenwerken in WoonService Regionaal.
Dat betekent ook dat u drie jaar niet kunt reageren op vrijkomende woningen van BrabantWonen, JOOST, Mooiland, Woonveste, Woonzorg Nederland en Zayaz. We leggen sancties op bij vijf soorten ongewenst huurdersgedrag:

A. Ernstige overlast
B. Agressief gedrag
C. Onrechtmatig gebruik van een woning
D. Grote betalingsachterstand
E. Fraude


Zwaarwegend belang

Plaatsing op de sanctielijst is een forse maatregel, er moet altijd sprake zijn van een zwaarwegend belang. Deze maatregel is nodig om schade voor woningcorporaties te voorkomen, veiligheid en leefbaarheid in buurten te bevorderen, het woongenot van omwonenden te beschermen en veiligheid van medewerkers van de woningcorporaties en WoonService Regionaal te waarborgen.


Bescherming privacy


Als u een sanctie krijgt opgelegd, wordt die sanctie opgenomen in het systeem van WoonService Regionaal. Daardoor is het niet mogelijk om te reageren op een woning. Intussen blijft uw privacy beschermd. Er worden geen persoonsgegevens en inhoudelijke informatie over de reden van de sanctie uitgewisseld tussen de corporaties.
Zodra de tijdelijke uitsluiting wordt opgeheven, is het weer mogelijk te reageren op woningen die op woonserviceregionaal.nl worden aangeboden. Alle informatie over de uitsluiting en ongewenst huurdersgedrag wordt uit het systeem van WoonService Regionaal verwijderd. U heeft dan weer dezelfde kansen en mogelijkheden als andere woningzoekenden.


Inschrijving en inschrijftijd

In de tijd dat u niet mag reageren op een woning, kunt u zich wel inschrijven of ingeschreven blijven bij WoonService Regionaal en bouwt u in dat geval ook inschrijftijd op.


Bezwaar maken

Als u van mening bent dat de maatregel onterecht is opgelegd, heeft u het recht om bezwaar te maken. U kunt uw bezwaar indienen bij de klachtencommissie van de woningcorporatie die de sanctie heeft opgelegd.


Kans in nieuwe situatie


In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om tijdens de sanctie een nieuwe kans aan te vragen. Die wordt alleen aangeboden als u voldoet aan bepaalde eisen en aan kunt tonen dat u een nieuwe kans verdient.  Klik hier voor meer informatie.