Wat is ‘inkomen uit werk’?

‘Inkomen uit werk’ betekent dat u inkomen uit werk boven de bijstandsnormen heeft. ‘Inkomen uit werk’ kan zijn inkomen uit:

  • een arbeidsovereenkomst,
  • zelfstandig beroep of bedrijf,
  • regeling vrijwillig vervroegd uittreden,
  • AOW,
  • ouderdoms- of nabestaandenpensioen of
  • studiefinanciering.

Andere vormen van inkomen worden niet geaccepteerd.