Waarom moet u aan voorwaarden voldoen om een woning te kunnen huren?

Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. Onder meer de Woningwet 2015 geeft corporaties daar regels voor.

Per 1 januari 2016 moeten corporaties 95 procent van de woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een huurwoning die past bij hun inkomen. De overheid wil voorkomen dat mensen met laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Naast uw inkomensgroep kunnen er een aantal andere voorwaarden gesteld worden. Meer daarover leest u bij de vraag "Welke voorwaarden kunnen gesteld worden om een woning te kunnen huren?".

WoonService Regionaal stelt dus voorwaarden aan het kunnen huren van een woning omdat de wet dat van ons vraagt.