Privacybeleid

WoonService Regionaal is opgericht door de aangesloten woningcorporaties. 

Alleen via www.woonserviceregionaal.nl worden woningen van deze corporaties verhuurd. Om dit te kunnen doen hebben wij persoonsgegevens van woningzoekende nodig. Wij nemen uw privacy serieus en houden ons aan een strikt privacyreglement, dit is een set interne regels over de omgang met gegevens. Hier staat in het kort het volgende in:

- Wij zorgen goed voor uw persoonlijke informatie.

  Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet voor andere dingen gebruiken dan echt nodig is.
  Ook behandelen wij persoonsgegevens in en buiten onze organisatie als vertrouwelijk.

- Wij nemen maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zorgen ervoor dat onze leveranciers dat ook doen.

- Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacywet, en andere wet- en regelgeving over privacy.

Voor een uitgebreide verklaring klik hier.