Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over uw inschrijving? Of bent u van mening dat u niet juist bent behandeld, volgens de regels van de Algemene Voorwaarden WoonService Regionaal? Dat vinden we vervelend. We zoeken graag samen met u naar een oplossing.

  • Stuur een mail naar WoonService Regionaal

Stuur een mail naar klachten@woonserviceregionaal.nl. We proberen dan samen met u een oplossing te vinden.

  • Als u er niet uitkomt met Woonservice Regionaal

Komt u er niet uit met WoonService Regionaal? Dan kunt u met dit formulier een klacht indienen bij de KlachtenCommissie WoonService Regionaal. De KlachtenCommissie geeft vervolgens een onafhankelijk advies.
Let op: de KlachtenCommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u eerst heeft geprobeerd uw klacht op te lossen met WoonService Regionaal.


Andere klachten?
Heeft u een klacht over het onderhoud van uw woning?
Ervaart u overlast van buren of van anderen?
Hebt u een klacht over uw woning?
Neem dan contact op met (de klachtencommissie van) de corporatie waar u de woning van huurt. 

Bent u het niet eens met de afwijzing van uw urgentieaanvraag? Teken dan beroep aan tegen het genomen besluit met het daarvoor bestemde formulier (klik hier)