Welke gegevens heb ik nodig om in aanmerking te komen voor een woning?

Algemeen:

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument).

Inkomen:

 • Inkomensverklaring van de Belastingsdienst. Deze kunt u uploaden onder ‘mijn account’ bij ‘wijzig mijn gegevens’.
 • Bewijs van inkomen:
  - Loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden en/of
  - winst- en verliesrekening en uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel als u inkomen heeft uit een zelfstandig beroep- of bedrijf en/of
  - specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van de laatste drie maanden en/of
  - recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs als u student bent.
  - Inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling als u een buitenlandse student bent.

Let op: u moet bovenstaande gegevens overleggen van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen.